Dachgerüst aus Holz

Ret skal være ret!

Bauhelm mit Plan
Baltic Facility Solutions
Dorfstraße 7
D-23730 Neustadt/Beusloe

Postbox 1240
23722 Neustadt


Ansvarlig for indholdet:
Mirko Schönfeldt

Tel. +49 - (0) 45 61-398-606
Mobil +49 - (0) 162-272 46 46
Fax +49 - (0) 45 61-398-885

info@balticfs.com


Amtsgericht Lübeck, HRA 7038 HL
Finanzamt Oldenburg, Steuernummer 2528105155, USt.-ID DE282862800


© svort - Fotolia.com
© Tatjana Balzer - Fotolia.com
© Femern A/S


Hæftelse for links
Vores tilbud indeholder links til eksterne websider tilhørende tredjemand, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for sådant fremmed indhold. Ansvaret for indholdet på de sider, der linkes til, påhviler altid den pågældende udbyder eller ejeren af de pågældende sider. De sider, der linkes til, er på tidspunktet for linkets oprettelse blevet kontrolleret for mulige ulovligheder. På tidspunktet for oprettelsen af linket er der ikke blevet fundet ulovligt indhold. En permanent indholdsmæssig kontrol med de sider, der linkes til, er dog ikke rimelig uden konkret mistanke om ulovlighed. Bliver vi gjort bekendt med ulovligheder, vil vi omgående fjerne sådanne link.

Ophavsret
Indhold og værker på disse sider, som er udarbejdet af sideudbyderne, er beskyttet af tysk ophavsret. Mangfoldiggørelse, bearbejdelse, distribution og udnyttelse af enhver slags ud over, hvad ophavsretten tillader, kræver den enkelte skribents eller ophavspersons skriftlige godkendelse. Download og kopiering af denne side er kun tilladt til privat brug, ikke til kommerciel brug. Hvor indholdet af disse sider ikke er udarbejdet af ejeren, er tredjemands ophavsret respekteret. Især er det angivet, hvor indholdet er tredjemands ejendom. Skulle du alligevel blive opmærksom på en ophavskrænkelse, beder vi dig underrette os. Bliver vi bekendt med retskrænkelser, vil vi øjeblikkeligt fjerne det pågældende indhold.

Databeskyttelse
Besøg på vores hjemmeside foregår som regel uden angivelse af personrelaterede data. Såfremt der på vores sider indsamles personrelaterede data (eksempelvis navn, adresse eller e-mailadresser), sker dette så vidt muligt altid på frivillig basis. Disse data videregives ikke til tredjemand uden din udtrykkelige tilladelse.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation pr. e-mail) kan være forbundet med sikkerhedsmangler. En komplet beskyttelse af data mod indgreb fra tredjemand er ikke mulig.

Vi frabeder os hermed udtrykkeligt, at tredjepart benytter kontaktdata offentliggjort inden for rammerne af kolofonpligten til uanmodet at fremsende reklamer og informationsmaterialer. Ejerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retslige tiltag, hvis der uopfordret bliver fremsendt reklameoplysninger, eksempelvis gennem spammail.

Hæftelse for indhold
Indholdet på vores websider er udarbejdet med størst mulig omhu. Vi kan imidlertid ikke påtage os noget ansvar for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Som udbyder af tjenesteydelser er vi iht. § 7 stk. 1 TMG (Telemediengesetz) ansvarlige for vores eget indhold på disse sider iht. den generelle lovgivning. Iht. §§ 8 til 10 TMG (Telemediengesetz) er vi som udbyder af tjenesteydelser ikke forpligtet til at overvåge tilsendte eller lagrede oplysninger fra tredjemand eller til at efterforske omstændigheder, der kan tyde på ulovlig aktivitet. Heraf uberørt er forpligtelsen til at fjerne eller spærre brugen af oplysninger i henhold til den almindelige lovgivning. En sådan hæftelse er dog kun mulig fra det tidspunkt, hvor vi er blevet bekendt med en konkret lovovertrædelse. Hvis vi bliver gjort bekendt med sådanne ulovligheder, vil vi øjeblikkeligt fjerne pågældende indhold.

Kildeoplysning: eRecht24 Disclaimer