Blick in Tunnel

Vores medverden er vigtig for os.

Frau auf Wiese
Begreberne Corporate Social Responsibility og Compliance er andre udtryk for virksomhedens ansvar over for mennesker og deres naturlige og arbejdsmæssige omgivelser i virksomheden, ligesom de er udtryk for, at virksomheden overholder etiske normer og hæderlige forretningsmetoder udover de lovmæssige minimumskrav.

Baltic FS tar ansvaret for sine kunder og virksomhedspartnere, men også for sine officielle partnere meget seriøst. Det ansvaret dokumenterer vi igennem at vi ha blitt certificert for kvalitetsstyring, ISO 9001, for arbejdssikkerhed- og helsemanagement, ISO 45001, og for miljømanagement, ISO 14001.

Zertifikat
Da vi er fast integreret i det lokale og regionale erhvervsliv og samfund, er det en naturlig del af vores virksomhed, at vi tager ansvar for mennesker og medverden. Derfor er grundlaget for vores forretningsmæssige succes, at vi overholder høje standarder på dette felt.

Respektfuld og ligeberettiget omgang med alle medborgere ser vi som grundstenen for vores egen succesrige ageren og ligeledes for vores virksomheds fremtid.

Kun hvis vores medarbejdere møder tilfredse og motiveret ind på arbejdet i morgen, vil vi kunne samarbejde godt også i overmorgen.

De bærende kræfter i BALTIC FS har delvist gennem flere generationer været drevet af ejerne selv. Perspektivet er hele tiden, at man skal føre sin virksomhed på en sådan måde, at de kommende generationer også vil være i stand til at føre en sund forretning. En respektfuld omgang med verden omkring os er således ikke blot et marketingargument, men en praktiseret holdning.